YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ SORUNLARI

Okullar, uzun bir yaz tatilinin ardından yakında açılacak. Öğrencilerimiz,

geleceklerinin teminatı olan, mutluluk yuvaları okullarına, özledikleri değerli öğretmenlerine,

biricik arkadaşlarına “merhaba” demenin heyecanı içindeler. Hatta birinci sınıflar bu şevki

tattı bile.

Fakat çocuklardaki bu tatlı heyecan, okul masraflarındaki aşırı artıştan ötürü, velilerde

endişeye dönüşmüş durumdadır. Özel okullara çocuğunu gönderen veliler bile tedirgin.

Eğitim öğretim ücretlerinin başını alıp gitmesinin yanında, okul formaları, yemek ücretleri ve

servis ücretleri büyük bir meblağ oluşturmaktadır.

Devlet okullarında ise, “en iyi okul en yakın okuldur” projesi istenilen düzeyde

hayata geçirilemediğinden, yine uzaktaki marka okullara rağbet devam etmektedir. Bu yüzden

birçok devlet okullarının önü servis garajını andıracaktır. Çocuklarımız yaya gitmesi gereken

okullarına yine servislerle taşınacaktır.

Devam eden bu sorunların yanında, en büyük çıkmaz da ders kitaplarında yaşanan

sıkıntılardır. Milli Eğitim Bakanlığı, uzun bir süredir ders kitaplarını her yıl ücretsiz olarak

öğrencilere sunmaktadır. Bu nedenle kaynak kitap alınması Bakanlıkla yasaklanmıştır. 2007’

li yıllarda okullar ve öğretmenlerin öğrencilere kaynak kitap aldırmaması için Müfettişler

tarafından okullar sıkı denetimden geçirilmekteydi.

Fakat zamanla bu denetimin kaldırılmasıyla eğitim kurumlarında kaynak kitap

alınması hızlandı. Veliler ayrı bir masrafa sevk edildi. Gerekçe olarak, “devlet kitaplarının

kalitesiz” basılması gösterilmektedir.

Bu haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl ders kitaplarını tekrar gözden

geçirerek iyileştirme ve kaynak kitaplar ilave etme yoluna gitti.

Bu çalışmaları yetkililer olumlu bulsa da, eğitim kurumları yine de kaynak kitap

aldırma hususunda kararlılar. Geçen gün internete düşen bir haberde; “bazı özel okulların

devlet kitaplarını kilo ile geri dönüşüme yok pahasına satarak, fahiş fiyatlarla kendi

bastırdıkları kitapları velilere sattığı” iddiaları yer aldı.

Bu haberin doğru olup olmadığının elbette araştırılması gerekir. Fakat şu kadarı bir

gerçek ki, Bakanlığın bastırdığı devlet kitaplarının önemli bir kısmı okullarda

okutulmamaktadır ve geri dönüşüme gitmektedir.

Yapılabilecek öncelikli iş, iki masraftan birinin kaldırılmasıdır. Bakanlık ya ücretsiz

ders kitabı vermekten vaz geçmeli, ya da bu devasa masrafın boşa gitmemesi için ders

kitaplarına yönelik yakınmaları ortadan kaldırarak, bu projeyi devam ettirmeli ve kaynak

kitap alımını tamamen yasaklamalıdır.

Zaten bu eğitim öğretim yılı için yeni iyileştirmelerin yapılması mümkün

olmadığından, acilen kaynak kitap satımını önlemeli, velileri büyük masraflardan, devleti de

israftan kurtarmalıdır.

Eğitimin önemi ve değeri dikkate alındığında, gerektiğinde her türlü yatırımdan

elbette ki kaçmamak gerekir. Fakat israf da yapılmamalıdır. İsraf, eğitimin öncelikli

sorunlarından ve çözülmesi gereken en önemli konularından da biridir.

Sevgiyle kalın…

Haberi Paylaş