TÜRK POLİS TEŞKİLATIMIZ

seyfettin karamızrak köşe yazarı

Tarihsel süreçte devlet olgusu, toplumların sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine
göre süreklilik taşıyan bir evrim geçirmiştir. Sanayi toplumu, modern ulus ve devlet yapısını
ortaya çıkarmıştır. Modern devlet, geleneksel devletten, “egemenlik, pozitif hukuk,
rasyonelleşme, bürokrasi” gibi özellik ve değerler bakımından farklılık göstermektedir.
Kentleşmenin ortaya çıkmasıyla, kentlerin nüfus bakımından fiziki, kültürel ve sosyo-
ekonomik açılardan yoğunlaşması sonrasında, kentsel alanlarda huzur, güvenlik ve asayişi
sağlamak için Polis teşkilatları ortaya çıkmıştır.
Nitekim modern devletin ortaya çıkmasıyla kırsal bölgelerden kentlere göçler
başlamış, kentlerde yoğunlaşan farklı kültüre ve yaşam tarzına sahip kitleler arasında
huzursuzluklar ve suç olayları patlak vermiştir.
Bu bağlamda, kamu bürokrasisinin önemli bir sacayağını meydana getiren polis
teşkilatı, modernleşmenin ve modern devletin bir parçası olmuştur. Modern devlette
egemenliğin getirmiş olduğu sınırların varlığı, bir yandan ordunun varlığını daimi kılarken,
öte yandan polisin mevcudiyetini de meşrulaştırmıştır.
Türk tarihine bakıldığında birçok devlet kurmuş olan Türklerin, toplum içerisinde
“huzura, güvenliğe ve refaha” önem verdikleri görülmektedir. Türkler, toplumda güvenliği ve
asayişi sağlamak için çeşitli adlar altında polis teşkilatları kurmuşlardır. Türk tarihinde ilk kez
Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat döneminde, günümüzdeki anlamıyla bir polis teşkilatı
kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyete geçişte ve günümüze kadar devam eden
süreçte Türk Polis Teşkilatı’nda da pozitif gelişmeler devam etmektedir.
Tarihsel süreç içerisinde Türk Polis Teşkilatı, dosta güven, düşmana korku
vermektedir. Halk için gece gündüz çalışmasını sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç
duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize ne kadar teşekkür etsek
azdır. Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev
başında kalan en önemli kamu görevlisi elbette ki değerli polislerimizdir.
Türk Polisi, “devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can
ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve
suçluları adalete teslim etmek” gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmektedir.
Kahraman Türk Polisi, geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele etmekte,
vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz gayretle
azimle çalışmaktadır. Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve
düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için fedakârca
görevini ifa etmektedir.
Devletimizin emrinde, milletimizin gönlünde taht kuran kahraman Türk polisi; can ve
mal emniyetimizin teminatı, huzurumuzun da güvencesidir.
Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimize, canla başla, canını dişine takıp
uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyor, vatanı uğruna
gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.
Sevgiyle kalın.

Facebook Yorum

Haberi Paylaş