OKULLAR AÇILIRKEN ALINAN ÖNLEMLER

seyfettin karamızrak köşe yazarı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; okulların “6 Eylül'de tüm kademelerde, haftada

beş gün yüz yüze tam zamanlı olarak eğitime” başlayacağı müjdesini vermişti.

Öğrenciler, veliler, öğretmenler büyük bir heyecan ve telaşlı bir koşuşturmanın

mutluluğu içindeler. Ne var ki pandemi de yürekleri bir nebze ürkütmekte.

O bakımda Bakanlıkça, okulların açılmasını müteakip tüm gelişmeler yakından

izlenecek ve herhangi bir risk durumunda gereken adımlar anında hızla atılacak.

Bunu dikkate alan Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, “kesintisiz ve risksiz

bir eğitim” için bir takım önlemlerin alınması için yeni bir “Yüz yüze Eğitim Rehberi”

hazırlayarak okullara dağıtılması için illere göndermeye başladı. Peki neler var bu rehberde?

1-Rehberde, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi

personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması

önerildi.

2-Rehbere göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul

çalışanlarının aşı olmamaları durumunda, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek

ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

3-Öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyaç halinde kullanabilmesi için yeterli sayıda

maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

4-Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık

kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

5-Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı

ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli

bildirim yapılacak.

6-Seminer haftasında, enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim

verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve

alınacak önlemler takip edilecek.

7-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek

ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.

8-Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması, maskelerin nemlenmesi durumunda

değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanacak.

9-Gelişimsel sorunları ve diğer tıbbi nedenlerle maske takamayan ve bu durumu

doktor raporu ile kayıt altına alınmış öğrencilerin mümkünse yüz koruyucu kullanımı

sağlanacak.

10-Çok yakın temasın gerektiği durumlarda da maskeyle yüz koruyucu kullanılması

önerilecek.

11-Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden

itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.

12-Öğretmenlerin, farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda dersler arasında

maskelerini değiştirmeleri gerekecek.

13-Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dahil

sürekli maske takmaları sağlanacak.

14-Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün

olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

15-Okullardaki diğer görevliler de okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda

aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak. Maskenin nemlenmesi

durumunda yeni maske kullanacak.

16-Veli ve ziyaretçilere, salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de

dahil, okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Okul bahçesi dahil okula girişin gerekli

 

olduğu durumlarda, okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan

itibaren maske takmaları sağlanacak.

17-Ders sırasında sınıf camları, öğrenciler açısından risk oluşturmayacak şekilde, her

türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak, mümkün olduğu kadar açık kalacak ve

doğal havalandırma sağlanacak.

18-Ders aralarında, mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıf

camlarının ve kapısının tamamen açılarak, sınıflar hava akımı yaratacak şekilde en az 10

dakika süre ile havalandırılacak.

19-Okul ortak kapalı alanlarındaki camların da sürekli açık kalması, mümkün olduğu

kadar dış ortam havasının alınması sağlanacak.

20-Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalarda havalandırma, mümkünse

yüzde yüz taze hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.

21-Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılacak.

Havalandırma mümkün olan en düşük hızda çalıştırılacak. Havalandırma sistemi çalışıyor bile

olsa açılabilen alanlarda camların açılması sağlanacak.

22-Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların

kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

23-Teneffüs saatleri, okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel

kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

24-Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli

düzenlemeler yapılacak. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe olmasına özen

gösterilecek.

25-Kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek

şekilde planlanma yapılacak.

26-Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa, ders başlangıç zamanları ve ders

araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanacak.

27-Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni, yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde

yapılandırılacak.

28-Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde, okuldaki derslik ve öğrenci

sayısına dikkat edilerek, okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme

yapılacak.

29- Vaka hızının ve bulaşma riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani

yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler

alınacak.

30-Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle

yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe

bırakılarak yapılacak.

31-Öğrenciler evlerinde veya okul dışında egzersiz yapmaya özendirilecek.

32-Beslenme saatleri okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün olduğunca

farklı zamanlara yayılacak. Yemeklerin, mümkünse sınıf dışında, açık alanda ya da tavanı

yüksek ve geniş, havalandırılabilir mekânlarda yenilmesi sağlanacak. Maskeler, sadece sıvı

alımı veya beslenme sırasında çıkartılacak.

33-Ders süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı

aşmayacak şekilde planlanacak.

34-Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak. Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul

çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak ve ortak alanlara

uygun sayıda el antiseptiği konulacak.

35-Okul başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için

"Bilgilendirme Formu" verilecek.

 

36-Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmayacak. Alınması gerekli durumlarda

ise HES kodu sorgulamasında "Risksiz" olduğundan emin olunacak.

Bu maddeler gözden geçirildiğinde, olumlu ve çok önemli önlemlerin alınacağı

anlaşılmaktadır. Umarız ilgililer taviz vermeden büyük bir duyarlılıkla bu kuralları uygular ve

uyarlar. Zira sevgili öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerini ve yüz yüze eğitimi çok özledi.

Artık okullarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından ve yüz yüze bilgi-beceri

edinimlerinden uzak kalmak istemiyorlar. Zaten örgün eğitimin önemi ve tanımı da bunu

gerektirmektedir.

Öğrencilerin, insan onuruna yakışır davranışlar kazanması, kendisini değerli, güçlü ve

sevilen biri olarak görmesi, olumlu duyguların etkili olduğu ortamlarda bilgi ve sevgi ile

donatılması ile mümkündür. Bunu sağlayacak olan en önemli eğitim ortamı okuldur. Mutlu ve

olumlu ortamlarda yetişen çocukların daha başarılı ve sağlıklı oldukları bir gerçektir.

Tüm kalbimle okulların kesintisiz açılması müjdesine katılıyor, başarılı, sağlıklı,

huzurlu ve mutlu eğitim ortamları diliyorum.

Haberi Paylaş