RAMAZANA GİRERKEN RAMAZAN MEKTEBİNE DE KAYDOLMAK

Ahmet Nuri BAYRAKTUTAN Kartepe Müftüsü

Müslümanların hayatında Ramazan ayının oldukça önemli bir yeri vardır. Yeryüzünün her yıl
ilkbaharıyla, yazıyla, sonbaharıyla, kışıyla periyodik bir yenilenmeye tabi tutulduğu gibi Müslümanlar da
kutsal gün ve gecelerle ve özellikle de yılda bir kere gelen oruç ayı Ramazanla ruhen yenilenmekte,
tazelenmektedir. Kur’an-ı Kerim, onu şöyle tanıtmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici,
doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’anın indirildiği aydır. Öyle ise
sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa
(tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk
istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı
tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).
Görüldüğü gibi Ramazan ayının ayırıcı özelliği, içinde Kur’an’ın indirilmiş ve oruç gibi muhteşem bir
ibadetin bulunmuş olmasıdır. Üstelik Kadir Gecesi gibi bin aydan hayırlı bir gecenin de bu ay içerisinde
bulunmasıdır. Yaşayan hiçbir inançta Ramazan ayı gibi diğer aylardan bu derece ayrı ve üstün özellikleri
olan bir ay anlayışı bulunmamaktadır. Teravih namazlarıyla, Kur’an tilavetine verilen önemle, camilerde
bülbüller gibi şakıyan hafızların mukabeleleriyle on bir ayın sultanı ismini hak eden Ramazan ayı İslam’ın
ve Müslümanların aynı zamanda en önemli alamet-i farikalarındandır. Mü’minler, İlâhî bir ihsan olarak bu
günleri birer güzel fırsat bilerek değerlendirirler. Rabblerine olan kulluk derecelerini gösterir, O’na
muhatap olabilme gayreti içine girerek, tam bir ihlâs ve şuurla ibadet ve taate koşarlar. Ramazanı bir
mektep bir okul gibi değerlendirme gayretine girerler.
Dolayısıyle ramazan başladığı andan itibaren de her Müslüman için bir ay süreli bir okul başlar. Bu
okulun dersleri oruç,Kur’an okuma , teravih, infak , fitre , sahur, iftar,itikâf vb derslerle doludur.
Her bir dersin müslümanın hayatına katkısı fevkalededir. Öğrenci Oruç dersi ile nefisini terbiye etmeyi
öğrenecek. Allah isteyince helal olanları bile terk edebildiğini nefsine gösterecek. Böylece “helal olanı bile
terk edebiliyorsam haramı mı terk etmeyeceğim?” diyerek her türlü haram ile arasına mesafe koymayı
öğrenecek.
Kur’an dersi ile Ramazan’a kıymet veren asıl şeyi bir daha ruhuyla buluşturacak. Yalnızca diliyle
okumakla kalmayıp aklıyla anlamaya, kalbiyle hissetmeye, bedeniyle uygulamaya çalışacaktır. O Kur’an
ki indiği gece bin aydan hayırlı, indirildiği zât âlemlere rahmet, indiği belde beldelerin anası, indiği ay on
bir ayın sultanı. Zamana ve zemine kıymet veren Kur’an’a kim sahip çıkarsa bu kitap ona da kıymet
verecek.
Teravih dersi ile her akşam mümin kardeşlerimizle buluşarak bedenimizi ve ruhumuzu Allah’ın
sunduğu nimeti doyarak tadacak. “Bir an önce bitse de gitsem” mantığıyla beklemeyecek, sindirerek,
hissederek kılmaya gayret edecek. “En hızlı kıldıran hoca” peşinde koşmayacak, sünnete en uygun
kıldıran hocayı arayacak.
Sahur dersi ile geceleri Rabbiminin emrine uyarak kalkmayı öğrenecek. Hem belki bir ay boyunca
öğreneceği bu ders Ramazan bittikten sonra teheccüde kalkmaya da alıştıracak.
İnfak dersiyle maddî yardımları, hayır ve hasenatları elinden geldiği ölçüde katlayarak çoğaltmaya
çalışacak. Hele binlerce kardeşimizin yardıma muhtaç olduğu, evlerinden ayrı çadırlarda, konteynırlarda
yaşadığı şu dönemde daha fazla yardım edecek. Eliyle ne verirse onunla geleceğinin bilinciyle verecek.
Cimrilik edenin, kendi nefsine karşı cimrilik etmiş olduğunun farkında olarak verecek.
İftar dersi ile iftar sofrasında aile olarak bir arada olacak, imkânı varsa komşularla, dostlarla, fakir-fukara
ve ilçemizde bulunan depremzede kardeşleriyle sofradakileri paylaşacak.
İtikâf dersiyle evindeki günlük rutin davranışların dışına çıkarak konforundan fedakârlık edecek. Allah rızası
için mescitleri bir tür yuva edinecek, dünyevî meşgaleleri en alt seviyeye indirecek. Peygamberimizin Hira’da
inzivaya çekilmesi gibi, peygamber olduktan sonra her Ramazan ayında Mescid-i Nebevî’de inzivaya çekilmesi gibi
inzivaya çekilecek, Kur’an okuyacak,Allah’ı zikredecek, ömrünün muhasebesini yapacak.
Evet… Ramazan okulu başladı…
Rabbimiz Ramazan ayını rızasına uygun bir şekilde en istifadeli, bereketli tarzda geçirmeyi,bu ayda edindiğimiz
güzel huy ve davranışların bir ömür boyu sürdürmeyi bizlere nasip eylesin. Bu vesileyle buruk ve yaralı yüreklerle
idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif’in acılarımızın teskinine ve başta Kartepe’miz olmak üzere ülkemiz ve İslam
coğrafyasının huzur ve selametine, bütün insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz
ediyorum.
Ahmet Nuri BAYRAKTUTAN Kartepe Müftüsü

Haberi Paylaş