RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

RAMAZAN AYININ ÖNEM

Ramazan ayı, kameri takvime göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi
ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Ramazan ayını, diğer aylardan ayıran ve daha faziletli ve
üstün kılan bir takım özellikler ve manevî güzellikler vardır:
1- Kuran-ı kerim’in nazil olduğu aydır. İnsanlığı, içine düştüğü karanlık ortamdan çıkarıp aydınlığa
kavuşturan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, bu ayda inmeye başlamıştır. Bu husus Kur’an-ı
Kerim’de şöyle bildiriliyor: “Ramazan ayı: insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden
ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kuran indirilen aydır.” (Bakara/185)
2- Hz. Peygamber efendimiz’e (s.a.v) peygamberlik görevi bu ayda verilmiştir.
3- Bin aydan hayırlı olan “Kadir Gecesi” bu ayın içindedir. Bu gece, bizim için iyi değerlendirilmesi
gereken büyük bir İlahî lütuftur.
4- Oruç ibadetinin tutulduğu aydır. İslam’ın beş şartından biri olan ve mü’minleri kötülüklerden
arındırıp adeta melekleştiren oruç, bu ayda tutulmaktadır. İnsana melekî hasletler kazandırarak
onu ahlaken yükselten orucun karşılığı da, diğer ibadetlerden farklı olacak ve mükâfatı bizzat
Allah (c.c.) tarafından verilecektir.
5- Cehennem kapılarının kapandığı aydır. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı girince
cennet kapılan açılır, cehennem kapılan kapanır ve şeytanlar zincire vurulur.” (Buhari)
6- Cennet kapılarının açıldığı aydır. Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ramazan ayı gelince cennet
kapıları açılır.” şeklindedir. (Buhari)
7- Teravih namazı Ramazan ayında kılınır. Müslüman erkek ve kadınlar için sünneti müekkededir.
Nitekim Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v) teravih namazının kılınmasında müminleri teşvik
etmiştir.
8- Kurân mukabelesi yapılan bir aydır. Ramazan ayı aynı zamanda Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Cebrail’e
(a.s.) Kur’an’ı arz ettiği aydır. “Rasûlüllah (s.a.v.) her yıl Ramazan ayında Cibril’e (a.s.) Kur’an’ı
arz ederdi. Vefât ettiği yıl iki defa arz etti.” (Buhari)
9- Camide ibadetle meşgul olarak itikâf yapmak özellikle Ramazan ayında yerine getirilir.
10- Ramazan ayı rahmet, bereket, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. ”Kim Ramazan
ayında nafile bir ibadet yaparsa, diğer aylarda farz bir ibadeti yapmış gibidir.” (Buhari)
11- Ramazan ayında yapılan ibadetlere daha çok sevap verilir.
12- Ramazan ayı nefsi terbiye etme ve sabır ayıdır.
13- Herkesin amelinin karşılığını eksiksiz aldığı aydır.
14- Ramazan ayı, bağışlanma ve günahlardan arınma ayıdır. Selmân el-Farisî’den rivâyet
edildiğine göre Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ramazan ayının evveli rahmet, ortası
bağışlanma, sonu ise cehennemden kurtuluştur.”(Müsned)

Sonuç olarak; ayların sultanı olan Ramazan Kur’an, oruç, sabır, yardımlaşma, dayanışma, rahmet,
bereket, af ve mağfiret ayıdır. Müminler bu ayda daha çok ibadet eder, tevbe ve istğfar ile
günahlardan arınmaya, hayır ve hasenat ile Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaya çalışır.
Ahmet Nuri.BAYRAKTUTAN
Kartepe Müftüsü

Haberi Paylaş