Maaşlarla ilgili nefes aldıracak gelişme! Vergi indirimi geliyor

Maaşlarla ilgili nefes aldıracak gelişme! Vergi indirimi geliyor

Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Ekonomi Programı’nın önemli ayaklarından birini de istihdam oluşturacak. Çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasının ardından ücretten alınan vergilerde de indirim geliyor. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Böylece ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılacak çalışma kapsamında ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengelerin ve işgücü verimliliğindeki gelişmelerin gözetilmesini sağlayan mekanizmalar geliştirilecek.

Sabah’ta yer alan habere göre; Reform kapsamında ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek. İşgücü Piyasası Reformu kapsamında, ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek. “Gelir vergisi diliminin yüzde 15’e sabitlenmesi” konusu da memurlarla 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme sürecinin en önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

 

Vergi dilimine takılmayacak

Reform kapsamında gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalara son verilecek, vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu’ndaki 2. dilime girmesi önlenecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak. Yeni dönemde işgücü piyasaları güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. İş akdi tesis etme mekanizmaları şirketlerin değişik ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılaştırılacak. Süreli iş akitleri kolaylaştırılacak. Ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler, işgücü verimliğindeki gelişmeleri gözetecek mekanizmalar geliştirilecek.

 

İşveren de rahatlayacak

Şirket açılış, kapanış ya da birleştirmelerindeki maliyetler ve süreler düşürülecek. Hukuk sistemi iş dünyasındaki ihtilafları hızlı ve etkin şekilde çözebilecek yapıya kavuşturulacak. Girişimcilikte özellikle gençlerde özendirilecek. Genç girişimcilere nakdi destek verilecek, vergi indirim programları uygulanacak. Genç, kadın istihdamını teşvik için işveren maliyetlerinde indirim yapılacak. Esnek çalışma saatleri uygulanacak. Kayıtlı istihdam özendirilirken, kayıt dışı istihdama tavizsiz yaptırım uygulanacak.

 

Ücret dışı gelirlere ilişkin vergi dilimleri ve oranları

Ücret Dışı Gelirlere İlişkin Vergi Dilimleri Ve Oranları Ücret dışı gelirler adından da anlaşılacağı üzere maaş dışı gelirleri kapsar. Bu vergi dilimleri bir çalışanın çalışması karşılığı aldığı maaşın dışında elde ettiği gelirlere yansıtılır.

 

Ücret dışı gelirlere ilişkin vergi dilimleri ve oranları şu şekildedir:

70 bin TL’ye kadar: %15

150 bin TL’nin 70 bin TL’si için 10.500 TL ve fazlası için: %20

370 bin TL’nin 150 bin TL’si için 26.500 TL ve fazlası için: %27

1900000 bin TL’nin 370 bin TL’si için 85.900 TL ve fazlası için: %35

1900000 bin TL’den fazlasının 1900000 bin TL’si için 621.400 TL ve fazlası için: %40

Facebook Yorum

Haberi Paylaş