KOCAELI ÖNEM PROJESI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI

25195107_25153927_IMG_9849

Proje Sahibi: Kocaeli Valiliği

Proje Yürütücüsü: Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kocaeli ilinde sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin:

·         Sevgi, şefkat eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla ve karşılaştıkları problem durumları ile baş etme becerisi kazanmalarını sağlamak,

·         Millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerimizle ilgili farkındalıklarını arttırarak vatanına, milletine bayrağına ve manevi değerlerine bağlı yetişmesini sağlamak,

·         Kendilerini özel ve değerli hissetmelerini sağlayacak faaliyetler ile yaşam kalitelerini artırmak,

·         Psiko-sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve çevre ile ilgili faaliyetlere katılmalarını sağlayarak; olumlu bakış açısı kazanmalarını sağlamak,

·         Temel yaşam becerilerini geliştirerek doğru ve sağlıklı kararlar almalarına katkı sağlamak,

·         2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı ışığında, dezavantajlı ve risk altında bulunan çocuklara destek olmak; bağımlılık ile mücadele ve müdahale etmek amaçlanmaktadır.

                Kocaeli ÖNEM  Projesi yönergesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürütücü kurum olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İl, İlçe ve Okul yürütme kurulları oluşturulmuştur. İl Yürütme Kurulu tarafından İlçe Yürütme Kurullarına; İlçe Yürütme Kurulları tarafından ise okul yürütme kurullarına bilgilendirme toplantıları yapılarak projenin tanıtımı yapılmıştır. Proje sürecinde yapılacak iş ve işlemler ile faaliyetlerin takviminin yer aldığı İl Eylem Planı hazırlanarak İlçe Yürütme Kurullarına gönderilmiştir. İl Eylem Planı doğrultusunda okullarda tespit edilen öğrencilerin bir veri tabanında toplanması ve faaliyetlerin paylaşılması amacıyla bir modül oluşturulmuş olup okullar tarafından öğrencilerin bilgileri girilmeye başlanmıştır. Yüz yüze eğitimin başlaması ile yapılacak faaliyetler öncesi hazırlıkların büyük bir kısmı tamamlanmış olup bugüne kadar yapılan çalışmalar aşağıda aktarılmıştır. 

·         16.12.2020 tarihinde İl Proje Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından çevrimiçi toplantı ile 12 İlçeden 89 İlçe Proje Yürütme Kurulu Üyesinin katılımıyla proje tanıtım sunumu gerçekleştirilmiştir.

·         8-12 Ocak 2021 tarihleri arasında İlçe Proje Yürütme Kurulları tarafından 33 oturumda 2223 Okul Proje Yürütme Kurulu üyesine proje tanıtımı yapılmıştır.

·         Kocaeli ÖNEM Projesi kapsamında 7 ana hedef grubu belirlenmiştir. 

·         Hazırlanılan modüle 18-31 Ocak 2021 tarihleri arasında proje kapsamındaki 786 okulumuzdan, 25.002 öğrencinin bilgilerinin girişleri yapılmıştır.

Sevgi ve şefkat yoksunluğu yaşayan çocuklarımıza destek olunması amacıyla hami belirlenmesi süreci başlatılmış olup; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve paydaş kurumlardan gönüllü hami belirlenmesi için gerekli yazışmalar yapılmıştır. Belirlenen hamiler 22-26 şubat tarihleri arasında hedef grubunda yer alan çocuklarımız ile eşleştirilerek ; Kültür-Sanat Etkinlikleri, Gezi Etkinlikleri, Sportif Etkinlikler, Serbest Zaman Etkinlileri, Sosyal Sorumluluk Ziyaretleri gibi birçok etkinlik ile çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmelerinin sağlanması planlanmaktadır

Haberi Paylaş