Büyükşehir’den 65 yaş ve üzeri için Tedbir-i Mekân Projesi

Büyükşehir'den 65 yaş ve üzeri için Tedbir-i Mekân Projesi (6)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş ve üzeri bireylerin âfetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak için Tedbir-i Mekân Projesi hayata geçiriliyor. Projenin ilk adımı olarak projede görev alan personele uygulamalı deprem eğitimi verildi.

YAŞLILARIN GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİR-İ MEKÂN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyopsikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Yaşlı Destek Programı (YADES-2020) hazırlandı. Yaşlı Destek Programının 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında başarıyla uygulanmasının ardından başlatılan YADES-2020 yılı proje çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından TEDBİR-İ MEKÂN projesi hazırlandı.

GÜVENDE HİSSETMELERİ HEDEFLENİYOR

Yakın tarihte yaşanmış olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin geniş alanda hissedilmesiyle 65 yaş ve üzeri bireylerde etkilerinin fazla olmasından yola çıkarak hazırlanan TEDBİR-İ MEKÂN projesi ile yaşlı bireyleri yalnızlık, değersizlik ve ölüm korkusu hissinden uzaklaştırıp fiziksel kayıp ve yaralanmalara karşı koruyarak, depreme karşı güvenle yaşadıklarını hissetmeleri ve olası deprem sonrasında hasarın en aza indirilmesi hedefleniyor.

ÂFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK AMAÇLANIYOR

Âfet anında yapılması gerekenler kadar afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenmek bilinciyle âfetlere karşı hazırlıklı olmanın amaçlandığı proje kapsamında birtakım faaliyetlerde bulunulacak. Öncelikle, âfet öncesi alınabilecek basit ama etkili önlemler anlatılarak olası tehlikelerin azaltılması için vatandaşlar bilinçlendirilecek. Ardından, eşyalarını sabitlemek isteyip de imkânı veya kabiliyeti olmayan, Kocaeli’de ikamet eden 65 yaş ve üzeri bireylerin güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri sağlanacak. Hayati önem taşıyan YORA (Yapısal olmayan risklerin azaltılması) uygulamasını harekete geçirip eşyaların konumunun değiştirilmesi veya eşyaların sabitlenmesi gerçekleştirilerek güvenli yaşam alanı sağlanmış olacak. Proje kapsamına ayrıca her evde bulunması gereken afet ve acil durum çantalarının dağıtımı gerçekleştirilecek. Proje sayesinde zarar azaltma temel ilke ve yöntemleri esas alınarak afet bilinci hakkında gerekli bilgiler hedef kitleye uygulamalı olarak aktarılacak olup ilk etapta Kocaeli’de ikamet eden 65 yaş ve üzeri 650 vatandaşların evine uygulanması planlanıyor.

PERSONEL UYGULAMALI DEPREM EĞİTİMİ ALDI

Projede görevli personelin sahada daha etkin ve verimli olmasını sağlamak amacıyla Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından deprem eğitimi verildi.  Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde verilen eğitim kapsamında ‘Deprem nedir?’, ‘Deprem oluşumu hakkında bilgilendirmeler’, ‘Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler’ ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Depreme dayanıklı bina, ev içinin depreme hazırlanması, deprem sonrası toplanma yerleri bilgilerinin yanında deprem anının canlandırıldığı uygulamalı eğitim verildi. Simülasyon odasında verilen uygulamalı eğitimde; üç boyutlu hareket, deprem sesi, yangın çıkması ve su patlaması gibi efektler verilerek eğitim alan personele deprem anı birebir yaşatıldı.

Haberi Paylaş