KOCAELİ, TÜRKİYE’NİN EN ÇOK AKREDİTASYON ALAN İLİ OLMAYI BAŞARDI

KOCAELİ, TÜRKİYE’NİN EN ÇOK AKREDİTASYON ALAN İLİ OLMAYI BAŞARDI

Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği Eğitim Programları
kapsamında, bugüne kadar tamamladığı 24 ve halen devam 12 AB Projesi ile Kocaeli’de eğitimin
gelişmesi için çalışmaktadır. Müdürlüğümüz, Kocaeli ilinde faaliyet gösteren tüm okullarımıza,
öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hayallerini gerçekleştirmeleri, yurt dışında eğitim ve staj
fırsatları yakalamaları için proje yapmaları konusunda destek vermektedir.
Türkiye Ulusal Ajansı, Uluslararasılaşma Strateji Planına sahip okullarımızı, uzun vadede
daha uluslararası bir kurum olmaları, düzenli ve sürdürülebilir yurt dışı hareketlilikleri organize
etmeleri ve yurt dışındaki kurumlarla iş birliklerini güçlendirebilmeleri amacıyla Erasmus
Akreditasyonu vererek ödüllendirmektedir. Yeterli kalitede insan kaynağını, mevcut uluslararası
ağlarını ve uluslararasılaşma stratejisinin kalitesini kanıtlamış kurumlara verdiği bu akreditasyon
sayesinde kurumlarımız daha fazla fon alma ve daha az prosedürle hareketliliklerini
gerçekleştirmeye imkân bulmaktadır.
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurum olarak başvuruda bulunduğu Mesleki Eğitim,
Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi alanlarının üçünde de Erasmus Eğitim Akreditasyonu almayı
başararak bu konuda önemli bir başarı göstermiştir.
Bu süreçte Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimiz tarafından yapılan başvurular
sonucunda Türkiye’de toplam 14 mesleki ve teknik eğitim okuluna verilen akreditasyondan 4
tanesini Kocaeli ilindeki okullar almaya hak kazanmıştır.
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü sahip olduğu bu Akreditasyon ile 2021-2027 yılları
arasında Kocaeli’deki okullardan binin üzerinde öğrenci ve öğretmeni her yıl eğitim ve staj
amacıyla yurt dışına gönderme imkânına sahip olmuştur. Akreditasyon Belgesi sayesinde
Türkiye Ulusal Ajansı’nın, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sağlayacağı hibe sayesinde
okullarımız, müdürlüğümüze başvurarak öğretmen ve öğrencileri için yurtdışında eğitim imkânı
yakalayacaklardır.
Bu fırsatı yakalamak isteyen okullarımızın yurtdışı hareketliliği gerçekleştirebilmeleri için
gerekli ön koşullardan birisi de yabancı dil yeterliliğidir. Yurt dışına çıkmak isteyen
öğretmenlerimizin yurt dışında geçirdikleri süre boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek
seviyede yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Erasmus Eğitim Hareketliliği Akreditasyonu ile
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimiz için de yurt dışı eğitim fırsatı sağlayacağız.
Tüm masraflarını Müdürlüğümüzün karşılayacağı hareketliliklerle yabancı dil yeterliliği olan
öğrencilerimiz yurt dışındaki firmalarda 1 ay ile 12 ay arasında staj yapma ve farklı türdeki
okullarda eğitim alma şansına sahip olacaklardır. Bununla birlikte, halihazırda yabancı dil
yeterliliğini sağlayamayan öğrenci ve öğretmenlerimiz, Müdürlüğümüzün söz konusu 7 yıllık

akreditasyon sürecinde gerçekleştireceği Yabancı Dil Seferberliği ile ilerleyen yıllar içerisinde bu
fırsatları yakalama şansı elde edebileceklerdir.
Kocaeli Eğitim Kurumları olarak 2021 yılı Erasmus Eğitim Hareketliliği Akreditasyonu
sonuçlarına göre İlimiz, toplam 5 kurum ve 7 akreditasyon ile Türkiye’nin En Çok Akreditasyon
alan ili olmuştur.
● Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü – Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi
Akreditasyonu
● İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mesleki Eğitim Akreditasyonu
● Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mesleki Eğitim Akreditasyonu
● Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mesleki Eğitim Akreditasyonu
● GEBKİM Eğitim Vakfı – GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mesleki Eğitim
Akreditasyonu

Facebook Yorum

Haberi Paylaş